Ονομασία πολυγώνων

1από6

 

Πως ονομάζεται;

 Τρίγωνο   Τρίπλευρο   Και τα δύο