Κάθετες ευθείες

6από6

 

Είναι κάθετες;

     Ναι           Όχι