Κάθετες ευθείες

4από6

 

Είναι κάθετες;

     Ναι           Όχι