Κάθετες ευθείες

2από6

 

Είναι κάθετες;

     Ναι           Όχι