Ποια αθροίσματα κάνουν 4;

 

 
 
 
 

 2,6 + 1,4 

   
   

 1,3 + 2,7 

 
 

 2,1 + 1,8 

 

 2,1 + 1,9 

 

 2,2 + 1,9