Ορθογραφία - Πρώτη φορά στο θέατρο

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

άο
ζανε
προσκλήσεις
έξε
σειρά
εμάστηκε

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία