Ορθογραφία - Μια περιπέτεια για τον Ρωμαίο

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

διηται
κωμωδία
φαντα
ορευτείς
συμβαίνουν
προνει

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία