Ορθογραφία - Αρλεκίνος απο χαρτί

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κύκλος
τρίνα
κομε
σώμα
έμος
λικά

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία