Ορθογραφία - Όρνιθες

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

πέρσι
διήση
πληρώνεις
ταο
εισιριο
σοδος

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία