Ώρα για σχολείο - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

μνμα,   εργαλο,
ανοίγντας,  μεταχείριση,  μοιάζει,
αριθμτική,   τελώνει

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία