Ένα ακόμα σκαλί - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

ισγειο,  ανεβνουν,   δκλινο
διώροφο,  επικίνδνη, δστύχημα,
καμαρτά,  δυνατά

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία