Αναμνήσεις του καλοκαιριού - Ορθογραφία

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανάλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

σκώνουν,   κύματα,   δόλμα,
τραβξω,   υπομονή,   ζλεύω,
σμαδούρα,   παούς,   βρίσκω

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία