επίθετα σε -ινος, -εινός, -ηνός, -υνος

 

Πάτησε με το ποντίκι όπου βλέπεις ορθογραφικό λάθος ή λάθος τόνο.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

φωτνός,  σκοτεινός,   ορνός,
υγιεινός,  φτνός,   υπεύθνος,
ταπεινός,  επικίνδνος

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία