κρυφά 

   

 

 κοιτάζω 

Μπράβο !
Τα κατάφερες !!!

   

 

 ανεβαίνω 

 
   

 

 διώροφο 

 
     

 

 Δεύτερη 

   

 

 Πρώτη