συμαθητές 

 συμμαθητές 

   

 χτυπήσει 

 
   

 

 σύννεφο 

 
   

 

 Φθινόπωρο 

 
     

 

 Σεπτέμβρης 

   

 

 κατεβαίνει