συμαθητές 

 συμμαθητές 

 

 

 χτηπήσει 

 

 χτυπήσει 

 
   

 

 σύννεφο 

 

 σύνεφο 

 

 

 Φθινόπορο 

 

 Φθινόπωρο 

 
   

 

 Σεπτέβρης 

 

 Σεπτέμβρης 

   

 κατεβαίνει