ηλεκτρονική 

Μπράβο !!!
Τα κατάφερες !!!

   

 

 υπολογιστής 

 
     

 

 εργαλείο 

 

 

 ανάγνωση 

   
     

 

 αριθμητική 

 

 

 γραμματιστής