ηλεκτρονική 

 ιλεκτρονική 

 

 

 υπολογιστίς 

 

 υπολογιστής 

 
   

 

 εργαλίο 

 

 εργαλείο 

 

 ανάγνωση 

   
     

 

 αριθμητική 

 

 

 γραμματιστής