παππούς 

 παπούς 

 

 κύματα 

   
     

 

 νιώθει 

 

 

 αγκίστρι 

   
   

 

 κοχύλια 

 
   

 

 βυθός