παππούς 

 παπούς 

 

 

 κύματα 

 

 κήματα 

 
   

 

 νιόθει 

 

 νιώθει 

 

 

 αγκίστρι 

 

 αγκύστρι 

 
   

 

 κοχύλια 

 

 κοχείλια 

   

 βυθός