απόδειξη 

 απόδοιξη 

 

 

 κομάτι 

 

 κομμάτι 

 
   

 

 ψηφιδοτά 

 

 ψηφιδωτά 

 

 

 στρογγυλό 

 

 στρογκυλό 

 
   

 

 κεραμυδένια 

 

 κεραμιδένια 

 

 καταπληκτικό