φυτέψουν 

 
 

 

 μόλυνση 

 

Μπράβο !
Τα κατάφερες

     

 

 αποσύρονται 

   

 

 κηλίδες 

 
     

 

 πετρέλαιο 

 

 

 δενδρύλλια