βροχοσταλίδες 

 
 

 

 ύδρευση 

 

Μπράβο!!!
Τα κατάφερες

     

 

 σύννεφα 

 

 

 λειψυδρία 

   
   

 

 ποτιστήρια 

 
   

 

 λιώνουν