βροχοσταλίδες 

 βροχοσταλήδες 

 

 

 ύδρευση 

 

 ύδρεφση 

 
     

 σύννεφα 

 

 

 λειψυδρία 

   
   

 

 ποτιστήρια 

 
   

 

 λιώνουν