κόβονται 

   

 

 επειδή 

Μπράβο !
Τα κατάφερες !!!

   

 

 γεννήθηκε 

 
 

 

 χρησιμοποιώ 

   
   

 

 μαντίλια 

 
   

 

 πληθυσμός