Ορθογραφία - Το μεγάλο μυστικό

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

σφυχτρα
έκρυβαν
θαρραος
ατμόρα
σπηλιά
περιο

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία