Ορθογραφία - Ο μικρός ήρωας 

 

 

Πάτησε στο γράμμα που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανάλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

καταφύγο
ήρωας
πρόσπα
διάρκεια
ηλικα
περιπέτα

 

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία