Ορθογραφία - Ο μικρός ήρωας 

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

καταφύ
ήρωας
πρόπα
διάρκεια
ηκία
περιπέ

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία