Ορθογραφία - Κορίτσι

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

εντύση
όρο
συντριβάνι
ύθρος
μέλισσα
ρισα

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία