Ορθογραφία - Παιχνίδια με τις λέξεις

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

φος
κυριολε
γλώσσα
τεώνουν
άλλος
νιτής

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία