Ορθογραφία - Γλωσσική αυτοβιογραφία

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

λήσει
μέλλοντας
εδή
υπερντέλικος
θυμήθηκα
ενετας

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία