Ορθογραφία - Ανήκουστος ήχος

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κληρονόσε
φοί
κοινότητα
επινωνία
νοηματική
θει

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία