Ορθογραφία - Ο δίσκος της Φαιστού

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

κείμενο
πωμένο
χαραρες
κομμάτι
περγανή
αρο

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία