Ορθογραφία - Γραφή η μνήμη των ανθρώπων

 

 

Πάτησε στη συλλαβή που είναι λάθος.

Αν χρειαστεί επανέλαβε την άσκηση μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

βολα
μνήμη
μυαλό
διατήση
κονογραφία
ανακάψη

 

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία