διατροφή 

 δυατροφή 

 

 

 κατάλληλο 

 

 κατάληλο 

 
   

 

 φύλλωμα 

 

 φύλωμα 

 

 καλλιέργεια 

 

 
   

 

 διαγωνισμός 

 

 

 

 

 αγριελιά