Ορθογραφία  παίζω - πεζός

 
 

Γράψε ε ή αι σύμφωνα με τα παραδείγματα.
 

 


( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).
 
παίζω πεζός
 
 

   

 
 

 πζικό,  πδότοπος,

 
 

πχνίδι,  πζοπορία,

 
 

πζοδρόμιο,  πδί

 
     

  

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία