Ορθογραφία  παίρνω - περνώ

 
 

Γράψε ε ή αι σύμφωνα με τα παραδείγματα.
 

 


( Προσοχή !!! Όταν πατάς "ΕΛΕΓΧΟ" πριν τελειώσεις, χάνεις βαθμούς ).
 
παίρνω περνάω -ώ
 
 

   

 
 

 αποπρνω,  πραστικός,

 
 

έπρνα,  καλοπρνώ,

 
 

πράσματα,  ξαναέπρνες

 
     

  

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία