Αντιθετικοί σύνδεσμοι

 

Πάτησε στον αντιθετικό σύνδεσμο που ταιριάζει στην κάθε πρόταση που είναι το χέρι-δείκτης  .

 

 

              

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία