Ενικός    
 εγώ κυλάω ή κυλώ  

 κυλάν(ε) 

 εσύ      

 κυλάτε 

 αυτός,-ή, -ό κυλάει ή      

 κυλάς 

Πληθυντικός

   κυλείς 
 εμείς κυλάμε ή    

 κυλά

 εσείς        

 κυλούμε 

 αυτοί, -ές, -ά   ή κυλούν(ε)   

 κοιλούμε