Παρατατικός


 

 

Ορθωνόταν

 
 

Ορθώθηκε

 
 

Ορθώνεται

 
6
5
4
3
2
1