Συντελεσμένος Μέλλοντας
( Παθητική φωνή )

 

Πάτησε στα ρήματα με τη σειρά ώστε να φτιάξεις τη σωστή κλίση του Συντελεσμένου Μέλλοντα.

 

 

              

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία