Συντελεσμένος Μέλλοντας
( Ενεργητική φωνή )

Πάτησε στη σωστή κλίση του νέου ρήματος σύμφωνα με αυτή του ρήματος στο πλαίσιο.

 

 

              

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία