Οι Μέλλοντες
(της ενεργητικής φωνής)

7από8

 
 

θα συνδεθώ

 Συνοπτικός Μέλ.   Εξακολουθητικός Μέλ.   Συντελεσμένος Μέλ.