Οι Μέλλοντες
(της ενεργητικής φωνής)

6από8

 
 

θα έχω πληκτρολογήσει

 Συνοπτικός Μέλ.   Εξακολουθητικός Μέλ.   Συντελεσμένος Μέλ.