Οι Μέλλοντες
(της ενεργητικής φωνής)

4από8

 
 

θα τηλεφωνήσω

 Συνοπτικός Μέλ.   Εξακολουθητικός Μέλ.   Συντελεσμένος Μέλ.