Οι Μέλλοντες
(της ενεργητικής φωνής)

3από8

 
 

θα έχω τηλεφωνήσει

 Συνοπτικός Μέλ.   Εξακολουθητικός Μέλ.   Συντελεσμένος Μέλ.