Οι Μέλλοντες
(της ενεργητικής φωνής)

2από8

 
 

θα παίζω

 Συνοπτικός Μέλ.   Εξακολουθητικός Μέλ.   Συντελεσμένος Μέλ.