Οι Μέλλοντες
(της ενργητικής φωνής)

1από8

 
 

θα έχω παίξει

 Συνοπτικός Μέλ.   Εξακολουθητικός Μέλ.   Συντελεσμένος Μέλ.