Πληθυντικός αριθμός

 
  οι κίνδυνοι   οι άνθρωποι      
             
  των κινδύνων   των ανθρώπων   Μπράβο !!!
Τα κατάφερες
 
             
  τους κινδύνους   τους ανθρώπους      
             
  - κίνδυνοι   - άνθρωποι  

Επανάληψη της άσκησης

 
             
     

 

     
             
     

 

    -