Πληθυντικός αριθμός

 
  οι κίνδυνοι   οι άνθρωποι      
             
  των κινδύνων   των ανθρώπων      
             
  τους κινδύνους   τους ανθρώπους      
             
  - κίνδυνοι  

     
             
     

 

   - ανθρώποι  
             
     

 

   - άνθρωποι -