Ενικός αριθμός

 
  ο κίνδυνος   ο άνθρωπος      
             
  του κινδύνου   του ανθρώπου      
             
  τον κίνδυνο    τον άνθρωπο  

Πήγαινε στον πληθυντικό

 
             
  - κίνδυνε   - άνθρωπε      
             
     

 

     
             
     

 

    -